W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Een veilig sportklimaat begint bij een AED

Een veilig sportklimaat begint bij een AED.

In Nederland worden er jaarlijks 17.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Wanneer 112 gebeld wordt is een ambulance gemiddeld binnen 15 minuten ter plaatse. Bij een hartstilstand is dit vaak te laat, 6 minuten biedt namelijk de grootste kans op overleven. Daarom is het erg belangrijk dat er voldoende Automatische Externe Defibrillators (AED’s) in de buurt zijn, deze ook altijd bereikbaar zijn én dat iedereen in de buurt weet waar die hangt.

AED bij sportverenigingen

Sportverenigingen hebben vaak een centrale ligging in de wijk en de meeste inwoners weten deze plek te vinden. Mulier Instituut heeft daarom een onderzoek uitgevoerd onder sportverenigingen in Nederland. Uit dit onderzoek bleek dat er bij 68% van de sportverenigingen een AED beschikbaar is. Redenen die genoemd worden waarom sportverenigingen geen AED hebben zijn; of het wordt te duur gevonden of er is in de omgeving al een AED beschikbaar. Drempels voor het aanschaffen zijn naast de financiering ook het gebrek aan personen die een AED kunnen gebruiken.

AED aanmelden bij Hartslagnu.nl

Via Hartslagnu.nl kunnen AED’s worden aangemeld, zodat iedereen via een app kan zien waar de dichtstbijzijnde AED is. Een grote meerderheid (69%) weet niet of de AED is aangemeld, wat dus waarschijnlijk betekent dat dit niet het geval is. Naast dat mensen weten waar de AED hangt, is ook de locatie waar die precies hangt van levensbelang. Nog veel te vaak (69%) hangt de AED ergens binnen. Dit betekent dat de AED alleen bereikbaar is als de accommodatie open is en dat is dus niet 24/7.

Veilig sportklimaat

Bij de meerderheid van de sportverenigingen is een AED aanwezig, maar dit aantal kan zeker nog omhoog. Het creëren van bewustwording van het risico op een hartstilstand, ook bij jonge sporters, helpt hierbij. Daarnaast kunnen er nog grote stappen gezet worden in de registratie en in de plek waar de AED opgehangen wordt. Het liefst buiten en niet binnen het hekwerk, zo is de AED voor iedereen 24/7 bereikbaar.

Om de drempels die in het onderzoek naar voren komen weg te nemen, kan er gekeken worden naar hulp bij de financiering door bijvoorbeeld sponsoren of de gemeente. Ook is het goed om eens in de zoveel tijd toelichting te geven over het gebruik van een AED, zodat er meer mensen kunnen starten met de reanimatie. Een veilig sportklimaat begint bij een AED!

Producten in dit artikel