W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Hoe ziet de vereniging van de toekomst eruit?

Hoewel heel Nederland momenteel wordt gesommeerd binnen te blijven, brengt deze tijd ook nieuwe kansen met zich mee! We zijn ons meer dan ooit bewust van wat we hebben, we denken meer na over onze kernwaarden maar staan ook meer stil bij de toekomst. Als we dit betrekken op sport en vooral op verenigingen, biedt deze periode een mooi moment tot herbezinning en kan men nadenken hoe een vereniging ‘toekomstproof’ bestuurd zou kunnen worden.

De teruglopende ledenaantallen is een trend die al enkele jaren geleden is ingezet. Echter, door de Corona-perikelen wordt de financiële situatie voor sommige verenigingen steeds nijpender vanwege onzekerheid over sponsorinkomsten, verminderde inkomsten uit het clubhuis, etc. Deze periode biedt een uitstekende kans om na te denken of de huidige, traditionele manier van besturen van verenigingen voldoende toekomstperspectief biedt.

Wij zien vooral een generatiekloof tussen de huidige bestuurders en huidige jeugdleden. Naar ons inziens ook redelijk verklaarbaar. De bestuursleden die veelal vroeger verenigingslid waren, zijn opgegroeid in het gulden tijdperk en hebben de intrede en invloed van het internet slechts deels meegekregen. Vroeger werd daarom ook veel meer tijd doorgebracht op de vereniging. De huidige generaties (ook wel Millenials en Y-generatie genoemd) worden volledig beïnvloed door het internet. Douchen na afloop is niet meer standaard en de jeugd kruipt na een wedstrijd of training liever achter de computer om te gamen dan bijvoorbeeld te kijken naar het eerste elftal of lekker te ravotten op de club. Bestuurders klampen zich krampachtig vast aan tradities maar kunnen juist nu ook meer in de huid kruipen van de huidige generatie en de missie en visie van de vereniging eens nader tegen het licht te houden.

Een generatiekloof

Wij zien vooral kansen voor verenigingen die de kloof tussen bestuurders en de jeugdleden wél weten te verkleinen. Niet voor niets wordt gezegd dat de jeugd de toekomst heeft. Waarom wordt er nog altijd getraind volgens ‘verouderde’ trainingsmethodieken terwijl de belevingswereld van de jongere generatie onvergelijkbaar is veranderd? Door de komst van het internet is er een toenemende behoefte aan uitdaging, informatie, data en statistieken. Dit kan als gevaar worden gezien waardoor men vasthoudt aan een traditionele manier van besturen of dit kan juist als kans worden gezien om die aansluiting met de jongste generatie niet te missen. Bestuurders zouden zich meer bewust moeten zijn van de veranderende toekomst en de daarmee veranderende wensen en behoeften van hun leden. Tegelijkertijd moet worden bekeken of deze kansen praktisch kunnen worden verwezenlijkt door de inzet van vrijwilligers.

Kansen

Door trends als individualisering, gamification en gezinnen met tweeverdieners, is er steeds minder tijd voor vrijwilligerswerk en neemt de betrokkenheid bij een vereniging steeds verder af. Bij veel hockeyverenigingen zie je deels of volledig betaalde verenigingsmanagers waardoor het beleid van de vereniging op basis van de missie, visie en kernwaarden meer gestructureerd tot zijn recht komt. Echter, niet iedere vereniging heeft de liquide middelen voor een deels of volledig betaalde verenigingsmanager. Hoe zou dit toch mogelijk gemaakt kunnen worden? Verhogen van contributie? Meer sponsorinkomsten creëren of zijn er andere creatieve ideeën? In onze visie zou de vereniging van de toekomst niet alleen gericht moeten zijn op het aanbieden van haar eigen sport maar vooral ook de samenwerking moeten zoeken met andere sporten, andere vormen van het huidige sportaanbod en/of het ontplooien van commerciële activiteiten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan maar waarom zou je de huidige sportoppervlakte en het clubhuis niet efficiënter én commerciëler kunnen benutten? Een vereniging zou bijvoorbeeld een outdoor fitnesslocatie of een Urban SkillCourt kunnen realiseren. Naast dat de vereniging er zelf gebruik van kan maken, kan deze op andere momenten worden verhuurd aan derden. Het voordeel is dat de vereniging een breder aanbod van activiteiten aan haar leden kan aanbieden waardoor ook andere soorten lidmaatschappen kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld eens aan een lidmaatschap voor het gehele gezin of een flexibel lidmaatschap gebaseerd op het aanbod van activiteiten. Met nieuwe activiteiten kan ook worden ingespeeld op de wensen van de nieuwe generatie en daardoor kunnen nieuwe leden worden aangetrokken of leden worden behouden. Meer leden of meer reuring op de vereniging betekent ook meer omzet in het clubhuis! Wellicht overbodig om te vermelden maar een bestuur zou ook eens goed na kunnen gaan, waar nog meer kansen liggen. Kan bijvoorbeeld het clubhuis op de dag voor andere doeleinden worden gebruikt? Kunnen er daardoor huurinkomsten worden gegenereerd en/of extra horeca inkomsten?

Veel mensen hechten juist in deze periode veel waarde aan het sociale aspect van de vereniging en daarom kunnen veel verenigingen juist nu het verschil maken door naar de toekomst te kijken maar ook door allerlei online initiatieven te ontplooien om het gevoel tussen de leden en de vereniging vast te houden.

Samenwerken

Maar gemeenten zien ook een teruglopend aantal leden bij de vereniging en zijn vanuit het Nationaal Sportakkoord min of meer verplicht om hun gemeentelijk beleid hierop aan te passen. Er zouden afspraken gemaakt kunnen worden over investeringen en de verhuur maar tegelijkertijd kan er door verenigingen meer inkomsten in het clubhuis worden gegenereerd want er zijn immers meer bezoekers op de sportaccommodatie. Dit is slechts een voorbeeld maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een beach-variant van de huidige sport. Bijna iedere sport wordt ook op het strand gespeeld en hierdoor creëer je een geheel nieuwe doelgroep en dus nieuwe leden. Daarmee spreek je hele andere doelgroepen aan. Dit is namelijk ook heel interessant voor bedrijven en vriendengroepen die doorgaans weinig binding hebben met de activiteiten die plaatsvinden op het sportcomplex.

Innovatie

Een ander aanbod van de inhoud van trainingen (meer gericht op de belevingswereld van huidige generatie) zal mogelijk ook kunnen leiden tot een groter ledenbehoud en meer betrokkenheid. Ook zou een vereniging een ruimte kunnen inrichten voor E-sports. Het doel moet wellicht zijn dat leden moeten sporten om vervolgens ook te kunnen E-sporten maar mogelijk dat dit juist zal leiden tot ledenbehoud of mogelijk zelfs groei van het aantal leden. Er wordt toch volop gegamed door de huidige generatie dus waarom zou je het niet faciliteren i.c.m. met het huidige sportaanbod door het lidmaatschap extra uit te breiden voor E-sports? Een win-win situatie: naast gamen wordt er ook nog gesport.

Samenwerking en nieuwe kansen creëren zijn in onze ogen belangrijk om het bestaansrecht van verenigingen voor de toekomst veilig te stellen. Wellicht ziet de vereniging van de toekomst er wel zo uit dat je een gezinslidmaatschap afsluit waarbij op de multifunctionele accommodatie de kinderen bijvoorbeeld voetballen en de ouders gebruikmaken van de andere sporten, zoals bijvoorbeeld bootcamp. Volop kansen dus maar het is belangrijk dat de verschillende generaties van bestuurders en jeugdleden elkaar niet alleen begrijpen maar elkaar vooral weten te vinden door in samenwerking met de gemeente te kijken welke stappen gemaakt kunnen worden om de vereniging toekomstproof in te richten; zowel op het gebied van beleid maar ook betreffende de accommodatie.

W&H Sports

Naast onze ervaring in het inrichten van sportaccommodaties, hebben wij ook ruime ervaring in performance; zowel in materialen maar ook met een online applicatie voor het structureren van jeugdopleidingen. Dit allemaal gericht om het eenvoudiger en gestructureerd te maken waardoor het voor vrijwilligers leuker en makkelijker wordt om trainingen te geven en prestaties te monitoren.

Interesse? Wij sparren graag met jou om te kijken naar een toekomstbestendige vereniging waarbij de kernwaarden van de vereniging niet verloren gaan maar op een juiste manier worden vertaald naar de huidige maatstaven!

Producten in dit artikel

Misschien vind je dit ook interessant:

Maak het verschil met performance producten!

Performance producten kunnen de prestaties van een individuele sporter en van teams aanzienlijk verbeteren. Performance producten zijn innovatief en kunnen door technologische maar…