W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Ontwerp en realisatie

Op het gebied van ontwerp, realisatie, onderhoud en inspectie werken wij nauw samen met gespecialiseerde en gecertificeerde partners. Niet alleen de kwaliteit van de toestellen zelf is van belang maar ook de juiste wijze van plaatsing en advies over het juiste type ondergrond volgens de actuele richtlijnen.

Voorbereiding

Naast een goed advies over de invulling van jouw outdoor fitness locatie, kunnen wij in samenwerking met onze partner Train4Life ook trainingen en opleidingen voor jouw instructeurs of doelgroep verzorgen. In samenwerking met onze partner op het gebied van aanleg adviseren wij jou over het juiste type ondergrond en presenteren wij een plan van aanpak. Indien gewenst kunnen wij jouw outdoor fitness locatie ook in een 3D ontwerp presenteren.

Plaatsing en aanleg

Onze outdoor fitnesstoestellen worden geplaatst volgens richtlijnen (EN 1176 en EN 1177) en onze kwaliteitscriteria waarbij de toestellen op de juiste wijze volgens onze inbouwtekeningen worden geplaatst. Naast valhoogte en het juiste type ondergrond, wordt er bij de aanleg van jouw outdoor fitness locatie ook rekening gehouden met vrije ruimte rondom het toestel.

Ondergrond

Op het gebied van (val)ondergronden zijn er verschillende mogelijkheden, zoals kunstgras, kunststof (in situ, rubberen tegels of snippers) of houtsnippers. Naast dat we rekening houden met de juiste valondergrond kun je ook kiezen voor een ondergrond die het beste past bij de uitstraling van uw outdoor fitness locatie.

Onderhoud en inspectie

Met het oog op veiligheid is het belangrijk dat jouw outdoor fitnesstoestellen regelmatig visueel worden gecontroleerd op schades en/of gebreken maar daarnaast adviseren wij jou ook om de toestellen jaarlijks te controleren. Wettelijk is vastgelegd dat inspecties en onderhoud moeten voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177. Hierin is vastgelegd dat de eigenaar/beheerder van openbare speelplekken drie types inspecties dient uit te voeren: de Jaarlijkse Hoofdinspectie (JHI), Operationele Beheers inspectie (OBI) en routinematige visuele inspecties. De resultaten van alle inspecties dienen te worden vastgelegd in een logboek, waarin ook eventuele reparaties, vervangingen en ongevallen geregistreerd worden.

In nauwe samenwerking met onze partner stemmen wij vóór de realisatie van uw outdoor fitness alle details over plaatsing, aanleg, type ondergrond en onderhoud & inspectie met u af.

Digitale folder outdoor fitness

Voor een handig overzicht download onze digitale productbladen of folders.

Area