W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Artikel van de BAV over de campagne Voetbal Veilig (Belangenorganisatie van Amateur Voetbalverenigingen)

In de een serie over BAV artikelinitiatieven om de voetbalbestuurder te helpen heeft de BAV een leuk artikel geschreven over de campagne Voetbal Veilig. Niet het eerst wat hier over is geschreven maar weer vanuit een andere positie wordt er gekeken naar de veiligheid op de sportvelden. In het artikel is onder meer te lezen dat sportparken een steeds complexere functie krijgen en de velden steeds toegankelijker worden, ook buiten de gebruikelijke trainingen en wedstrijden. Ook wordt er op een leuke manier aandacht besteed aan de strip.