W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

SkillCourts

Het Urban SkillCourt is een innovatieve interactieve oplossing om mensen fysiek actief te krijgen in de openbare ruimte waarbij sport & gaming samenkomen! Ideaal voor sportpleinen, schoolpleinen, beweegtuinen en openbare ruimtes. Het Urban SkillCourt is volledig naar eigen wens in te richten en kan tevens worden voorzien van inrichtingsmaterialen zoals voetbaldoelen, fitnesstoestellen, LED schermen, etc. De vrij aanpasbare lay-out zorgt voor eindeloze mogelijkheden afgestemd op de specifieke behoeften van een stad, openbare ruimte of sportaccommodatie. Daarnaast bieden we verschillende vaste configuraties aan, zoals de SmartGoals cirkel, driehoek en vierkant. Door middel van een app kunnen gebruikers verschillende sporten zoals onder andere voetbal, fitness, hockey en bootcamp beoefenen op het SkillCourt. Download hier de digi-folder SmartGoals SkillCourts!

Referenties:

Multifunctioneel sportveld

Het SmartGoals Urban SkillCourt is een interactief multifunctioneel court waarop gesport en gespeeld kan worden met een permanente opstelling van SmartGoals. De courts zijn geschikt voor jong en oud. Voor de jeugd is het een uitstekende mogelijkheid om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Voor ouderen is het van belang dat zij blijven bewegen, dit brengt voordelen met zich mee op fysiek en mentaal vlak.

Recent hebben wij in Rotterdam en bij SV Longa’30 Urban SkillCourts aangelegd.

Sport en spel

Een Urban SkillCourt is een plek waar sport en spel samenkomen, dit wordt ook wel gamification genoemd. Er heerst momenteel een gaming cultuur onder jongeren. Jongeren kruipen liever achter hun Playstation dan dat ze naar buiten gaan om te spelen met vrienden. Het is een serieuze uitdaging om deze generatie weer in beweging te krijgen. Met de SmartGoals Urban SkillCourts proberen we de jongeren te stimuleren om te gaan bewegen. Dit doen we door sport en spel met elkaar te combineren op de courts.

Interactief spelen

Je kunt jezelf uitdagen, maar het is ook mogelijk om andere mensen uit te dagen. Elke gebruiker kan zijn eigen profiel aanmaken waarin de persoonlijke resultaten zichtbaar worden middels een FUT (FIFA Ultimate Team) card. Deze interactieve uitdaging zorgt voor een beleving met
een spelelement zodat je het maximale uit jezelf kunt halen, elkaar kunt uitdagen om te sporten en bewegen óf trainen op je eigen gewenste niveau.

Buiten sporten

Mede door de coronabeperkingen is de populariteit van het buiten sporten toegenomen. Er zijn teruglopende ledenaantallen bij sportverenigingen, omdat de populariteit van het zelfstandig sporten toeneemt. Mensen kunnen hierdoor zelf hun tijden bepalen en hebben geen verplichtingen. Gemeentes kunnen dit stimuleren door het aanbieden van een interactief beweegconcept, zoals SmartGoals Urban SkillCourt.

Gezonde levensstijl

Het creëren van een gezonde leefomgeving zal een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij. Er is een toename van overgewicht in verschillende leeftijdscategorieën. Deze groep zal in beweging moeten worden gebracht.

Daarnaast heeft COVID-19 ook effecten gehad op het bewegen van de bevolking. Door de verschillende lockdowns waren sportscholen en verengingen gesloten, waardoor de bevolking minder heeft gesport.

Vitaal sportpark

Wij hebben bij SV Longa’ 30 een rol mogen spelen in het creëren van een vitaal sportpark. Op een vitaal sportpark is het mogelijk om veel verschillende sport- en spelvormen uit te voeren. Met de aanleg van het Urban SkillCourt hebben wij hier een bijdrage aan mogen leveren. Hiermee is SV Longa’30 een goed voorbeeld van een club die zich inzet voor het stimuleren van motorische ontwikkeling, loopscholing, beweegonderwijs en het beoefenen van meerdere sporten.

De verschillende facetten van het vitale sportpark van SV Longa’30 zijn ook te reserveren. Verenigingen, bedrijven, scholen, BSO en overige groepen kunnen hier gebruik van maken. Op deze manier kan SV Longa’30 de investering die zij hebben gemaakt om het vitale sportpark te creëren weer terugverdienen.

Verzamelen van data

Een gemeente kan meer inzicht krijgen in de mate waarin er gesport en gespeeld wordt. Er is een mogelijkheid om via een platform alle activiteiten per doelgroep te monitoren. Via dit platform kan er bijvoorbeeld worden gezien wanneer en hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van het SkillCourt

Sportieve ontmoetingsplek

Een Urban SkillCourt is een geschikte ontmoetingsplek voor jong en oud. Je hoeft niet bij een vereniging aangesloten te zijn en je kan je eigen tijden bepalen.
Voor jongeren ligt de focus op het maken van plezier en tegelijkertijd het stimuleren van de motorische ontwikkeling. Voor ouderen ligt de focus op het bewegen en daarnaast het sociale contact met anderen.

Op deze sportieve ontmoetingsplek bieden we verschillende vaste configuraties aan, zoals de SmartGoals cirkeldriehoek en vierkant. Deze verschillende vormen hebben ieder hun eigen kenmerken en oefeningen. Wij adviseren je graag over welke configuratie in welke situatie het meest geschikt is.

Veelgestelde vragen

Openbare ruimte

Een openbare speelruimte stimuleert het bewegen in een wijk. Met de aanleg van een Urban SkillCourt geeft de gemeente wat terug aan de inwoners. Een Urban SkillCourt dient ook als een sportieve ontmoetingsplek in een wijk.

Tijdens de inrichting van een Urban SkillCourt kunnen door de gemeente de wensen van de inwoners worden meegenomen. Hierdoor neemt de buurtparticipatie in de wijk toe.

Sport

Sport en spel komen samen. Een voorbeeld van een vitaal sportpark is Longa’30. Deze innovatieve club heeft een beweegtuin/SkillCourt geplaatst. Deze beweegtuin is ook te boeken door buitenstaanders, waardoor Longa de investering van het SkillCourt terug verdient.

Door de multifunctionele inrichting van het sportpark spreekt de beweegtuin een grote doelgroep aan.

Onderwijs

Het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de jeugd is enorm belangrijk. Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Het schoolplein van de toekomst is er anders gaan uitzien door de toenemende interesse van de jeugd in gamen. Door het samenkomen van spel en gamen op het schoolplein blijven de leerlingen gemotiveerd en worden zij uitgedaagd. Er zijn op een Urban SkillCourt verschillende educatieve spellen mogelijk, waardoor de leerlingen bewegend leren.

Gezondheid

Sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid. Voor ouderen is het onder andere belangrijk om te blijven bewegen. Door de multifunctionaliteit van een Urban SkillCourt is er ook voor ouderen veel mogelijk op SkillCourt. Zo kan er worden gewerkt aan de fysieke gesteldheid in de vorm van revalidatietraining.

Naast ouderen zijn er ook kinderen met een zorgvraag. Ook voor deze kinderen geldt dat de courts kunnen worden ingezet voor hun herstel en revalidatie.