W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Digitaal beheersysteem

In samenwerking met Data Control bieden wij een digitaal onderhouds- en beheerplan voor sport- en inrichtingsmaterialen aan. Via het Aantoonbaar Beheer Systeem (ABS) kunnen alle geplande onderhoudsacties, documenten (zoals certificaten), visuele inspecties en reparaties up-to-date worden bijgehouden. Ook het opstellen van een begroting en investeringsplannen wordt hiermee vereenvoudigd en inzichtelijk. Wij zijn hiermee de eerste in Nederland die het mogelijk maakt om sport- en inrichtingsmaterialen voor (buiten)sportaccommodaties via een digitaal beheersysteem te beheren. Download hier de digifolder digitaal beheerplan!

Referenties:

Digitaal beheer sportmaterialen

Sportaccommdaties staan vol met sportmaterialen. De beheerder van het sportpark heeft de verantwoordelijkheid om deze periodiek te inspecteren op kwaliteit en veiligheid. Met het digitaal beheersysteem voor sportmaterialen kunnen alle bijzonderheden van sportmaterialen worden beheerd. Denk hierbij aan geplande onderhoudsacties, documenten (zoals certificaten), visuele inspecties, reparaties worden bijgehouden.Het doel van dit beheersysteem is het realiseren van veilige, toegankelijke sportaccommodaties en het waarborgen van de kwaliteit van de sportmaterialen. Wij zijn hiermee de eerste in Nederland die het mogelijk maakt om sport- en inrichtingsmaterialen voor (buiten)sportaccommodaties via een digitaal beheersysteem te beheren. Op deze manier is alle beschikbare data in één systeem opgeslagen waardoor iedereen op de hoogte is van de laatste updates.

Inspecties worden geregistreerd in ons eigen digitaal beheersysteem (ABS-Web). Het systeem zorgt o.a. voor een overzichtelijke registratie van de inspecties, reparaties en eventuele ongevallen en houdt een digitaal logboek bij. Voor het uitvoeren van inspecties maken wij gebruik van de ABS inspectie-app. Deze app is gekoppeld aan ABS-Web waardoor inspecties (en onderhoudsrondes) ook direct worden geregistreerd in deze database.

Veiligheid, beleid en beheer

Veel sport- en inrichtingsmaterialen gaan jaren mee en in die jaren kunnen er veel dingen gebeuren die invloed hebben op de veiligheid en kwaliteit van de sportmaterialen. Denk bijvoorbeeld aan brand- of stormschade, vandalisme of simpelweg intensief gebruik van de materialen. Om de condities van de sportmaterialen te blijven monitoren, zijn periodieke keuringen van groot belang. Met het digitaal beheer kunnen bijzonderheden worden genoteerd en kunnen er tevens foto’s worden gemaakt. Met behulp van alle data kunnen sportparkbeheerders, beleidsmedewerkers, inspecteurs of andere betrokkenen een passend beleid maken en betere beslissingen maken.

Inmeten sporttoestellen

Door middel van hoogwaardige GPS ontvangers kunnen we voor jou de sporttoestellen, veiligheidsondergronden en overige objecten met een nauwkeurigheid van 10-50 cm inmeten. De meetgegevens kunnen worden opgenomen in ABSweb, waar de gegevens doormiddel van Google Maps inzichtelijk worden gemaakt. Dit biedt een duidelijk overzicht van waar de speelplekken zich in de gemeente bevinden.

Met behulp van deze werkwijze is het mogelijk om naast locatiegegevens ook andere informatie over de sportaccommodatie te tonen. Op basis van deze inmetingen kunnen de objecten digitaal worden toegevoegd aan de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) of de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), waar op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen maar ook van speeltoestellen en overige objecten is geregistreerd.

Het eerste digitale beheer systeem voor sportmaterialen!

Via het Aantoonbaar Beheer Systeem (ABS) kunnen alle geplande onderhoudsacties, documenten (zoals certificaten), visuele inspecties en reparaties up-to-date worden bijgehouden. Wij zijn hiermee de eerste in Nederland die het mogelijk maakt om sport- en inrichtingsmaterialen voor (buiten)sportaccommodaties via een digitaal beheersysteem te beheren. Hierbij spelen wij ook in om de veiligheid op de sportaccommodaties te verhogen.

Digitale folder digitaal beheer

Voor een handig overzicht van onze producten download onze digitale productbladen en folders.

Area