W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

BOSA subsidiepot voor sportverenigingen die duurzaam willen investeren nog niet leeg

Bent u als sportvereniging, sportstichting of gemeente van plan om in de aankomende periode te investeren in uw sportaccommodatie? Dan kunt u sinds 2 januari 2019 beroep doen op de nieuwe subsidieregeling BOSA (Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties). Deze subsidieregeling is voortgekomen uit het Nationaal Sportakkoord en richt zich hoofdzakelijk op verenigingen die nieuwbouw- en renovatieplannen hebben met een begroot budget boven de €25.000 euro.

Eisen voor subsidie

Met de BOSA subsidie wordt 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties gesubsidieerd. Hieronder vallen ook het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Een club, vereniging of gemeente mag meerdere keren een aanvrag doen. Echter, een subsidieaanvraag moet minimaal €5.000 zijn. Dit houdt in dat de vereniging tenminste €25.00,- (incl. BTW.) moet investeren in de accommodatie, om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Daarnaast mag een organisatie in totaal niet meer dan €2,5 miljoen per kalenderjaar aanvragen.

Aanvullende mogelijkheden

Er is tevens een mogelijkheid voor een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen die worden genomen ter bevordering van de duurzaamheid van accommodaties. Dat maakt dat deze maatregelen dus voor 35% worden gesubsidieerd. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn investeringen in LED voor accommodaties en sportvelden, duurzame inrichtingsmaterialen (zoals GreenMatter), warmtepompen, zonnepanelen etc. Ook investeringen die worden gedaan ter bevorderingen van de toegankelijkheid van het sportpark, komen in aanmerking voor deze aanvullende subsidie.

Op deze manier kan een vereniging dus aanspraak maken op een subsidie van 35% op duurzame investeringen. Er is een jaarlijks budget van 87 miljoen beschikbaar gesteld tot 2024.

Voorwaarden

 • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
 • De regeling subsidieert alleen kosten die direct aan de organisatie gefactureerd worden.
 • De activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
 • Een activiteit mag niet óók gesubsidieerd worden door de Specifieke Uitkering Sport.
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

Aandachtspunten

 • Let erop dat aanvragen voor subsidies lager dan € 5.000 worden niet gehonoreerd. Een organisatie kan per kalenderjaar maximaal € 2,5 miljoen aanvragen.
 • Subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.
 • Het doen van een volledige aanvraag kost u gemiddeld een uur.
 • Er gelden andere regels voor bestaande bouw, of nieuwbouw.
 • Denk vooraf na over de keuze om vooraf of juist achteraf subsidie aan te vragen.

Aanvraagformulier

Op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen is een online aanvraagformulier te vinden voor de subsidieregeling voor amateursportorganisaties.

Subsidiemogelijkheden gemeentes

In de praktijk zijn er ook veel voorbeelden te noemen van gemeentes die investeren in de bouw of het onderhoud van een sportaccommodaties. Ook gemeentes kunnen hiervoor een subsidie aanvragen onder de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (RSUS). Deze uitkering wordt verleend voor de onderstaande activiteiten van gemeenten:

 • Investeringen in sportaccommodaties: bijvoorbeeld de aanleg van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal.
 • Exploitatie van sportaccommodaties: bijvoorbeeld kosten voor het beheer van de accommodatie zoals energiekosten die btw-belast zijn.

Bij deze uitkering wordt maximaal 17,5% van het begrote bedrag voor de activiteiten (binnen één kalenderjaar) gesubsidieerd.

Aanbod W&H Sports

Binnen ons aanbod is duurzaamheid één van de speerpunten. Daarom hebben wij een breed aanbod van producten die de duurzaamheid op jouw accommodatie kunnen bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan LED scoreborden en Greenmatter producten (inrichtingsmaterialen vervaardigd uit oude kunstgrasvelden).

Producten in dit artikel