W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

De markt verandert…

Als bedrijf is het belangrijk veranderingen in de markt scherp in de gaten te houden en daar waar mogelijk hier op in te spelen. Wij hebben gemerkt dat de laatste jaren projecten voor een steeds lagere prijs worden aangenomen, waardoor er minder budget beschikbaar is voor sport- en inrichtingsmaterialen. Maar onze ervaring leert ook dat opdrachtgevers graag zekerheid willen met betrekking tot de levensduur en kwaliteit van de materialen, waardoor er meer directieleveranties plaatsvinden. Maar ook binnen deze directieleveranties is prijsstelling een steeds belangrijker punt geworden, waarbij de verwachting van de kwaliteit niet van ondergeschikt belang is.

“De markt verandert en wij spelen daar graag op in! “

Bij ons staat kwaliteit altijd voorop maar deze veranderingen in de markt hebben er ons toe bewogen kritisch te kijken naar een scherpere prijsstelling voor bepaalde producten. Wij zijn daarom met een aantal van onze producenten in gesprek gegaan om te kijken naar het behalen van prijsvoordelen door meer efficiëntie in het productieproces. Dit heeft geleid tot een betere prijsstelling van onder andere onze slagplank, dug-out (type BENELUX ll) en het klemprofiel SolidaFIX.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slagplank voor hockey / opsluiting voor kunstgrasvelden

Door gebruik te maken van een nieuwe spuitgietmachine met dubbele malcapaciteit in combinatie met een langere lengte, is de prijs van onze staalgewapende (vol)kunststof gerecyclede slagplank aanzienlijk gereduceerd. De nieuwe plank wordt geleverd in een 4 meter uitvoering. Een bijkomend voordeel is dat deze langere lengte ook de montage vereenvoudigd. Hiermee proberen wij ook in te spelen op de toenemende vraag naar opsluiting van kunstgrasvelden vanwege het milieuvraagstuk rondom microplastics. Voor de nieuwe slagplank geldt een prijsverlaging van meer dan 17% t.o.v. het oude type met een lengte van 2,5 meter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dug-out

Wij hebben zo’n 10 typen verschillende dug-outs in ons leveringsprogramma. Deze werden per bestelling geproduceerd. De uitdaging was om naast diversiteit te leveren, ook te kijken hoe er productietechnisch een prijsgunstigere variant kon worden aangeboden. Onze BENELUX ll dug-out is het meest verkochte type. Door schaalvergroting en seriematige productie wordt dit type vanaf heden op grote schaal (voor)geproduceerd. Deze efficiencyslag en betere inkoopcondities van zowel aluminium als polycarbonaat zorgen voor een prijsgunstige maar toch kwalitatief hoogwaardige dug-out met maar liefst 8 jaar garantie op de aluminium constructie. Bij dit type dug-out kan het voordeel maar liefst oplopen tot meer dan 30%.

 

SolidaFIX

Vanwege het succes van ons klemprofiel SolidaFIX kunnen wij door de vraag en het te verwachten aantal m1 een gunstigere prijsstelling realiseren. Voor bijna alle systemen voor alle velden hanteren we één en dezelfde prijs. Prijsgunstige ontwikkelingen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit! Voor het klemsysteem loopt het voordeel op tot zo’n 12,5%.

Wij hopen de markt op deze manier beter te kunnen bedienen. Mocht u interesse hebben of heeft u een vraag neem dan contact op via [email protected] of (0252) 68 33 00.