W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Digitaal beheer van alle sport- en inrichtingsmaterialen

In samenwerking met Data Control bieden wij een digitaal onderhouds- en beheerplan voor sport- en inrichtingsmaterialen aan. Via het Aantoonbaar Beheer Systeem (ABS) kunnen alle geplande onderhoudsacties, documenten (zoals certificaten), visuele inspecties en reparaties up-to-date worden bijgehouden. Ook het opstellen van een begroting en investeringsplannen wordt hiermee vereenvoudigd en inzichtelijk.

Wij zijn hiermee de eerste in Nederland die het mogelijk maakt om sport- en inrichtingsmaterialen voor (buiten)sportaccommodaties via een digitaal beheersysteem te beheren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Hiermee spelen wij ook in om de veiligheid op de sportaccommodaties te verhogen. Door regelmatige zichtcontroles kunnen eventuele gebreken tijdig worden gesignaleerd en worden doorgegeven. Ook is het mogelijk om onderhoud in te plannen zodat sport- en inrichtingsmaterialen altijd in optimale conditie verkeren. Met ABS worden alle sport- en inrichtingsmaterialen en locaties geïdentificeerd door middel van een codering, een transponder (chip) of met GPS ingemeten x- en y-coördinaten. De sport- en inrichtingsmaterialen worden opgenomen in ABSweb waarna actuele onderhouds- of beheergegevens direct en in het veld geraadpleegd en aangepast kunnen worden. De gebruiker wordt via ABSweb of de ABSapp (voor smartphones) met een eenvoudig stappenplan door de benodigde handelingen geleid. Door middel van een eigen, unieke code heb je toegang tot alle relevante data in ABS en kunnen vervolgens waardevolle overzichten gegenereerd worden die als basis kunnen dienen voor begrotingen, beheer- of beleidsplannen met betrekking tot de sportaccommodatie. Daarnaast geeft ABS de mogelijkheid om naast rapportages ook werkbonnen te genereren voor leveranciers, aannemers, etcetera. De relevante data worden buiten ingevoerd en zijn direct via internet op kantoor beschikbaar.

In de praktijk

Gemeente Amsterdam heeft ons opdracht gegeven om met een pilot de sport- en inrichtingsmaterialen op sportpark Drieburg te inventariseren. Inmiddels zijn wij gestart met deze inventarisatie en worden de verschillende objecten digitaal ingevoerd. Tijdens deze opname wordt tevens gekeken naar de actuele status van het object en worden eventuele acties geadviseerd in het geval van schade, onveilige situaties of eventuele acties met betrekking tot het plannen van onderhoud. Met deze O-meting en het digitaal beheer van deze objecten zijn er talloze voordelen voor sportparkbeheerders en beleidsmedewerkers. Alle geplande onderhoudsacties, documenten (zoals certificaten), visuele inspecties en reparaties zijn up-to-date en inzichtelijk. Ook het opstellen van een begroting en investeringsplannen wordt hiermee vereenvoudigd en inzichtelijk. Ook gemeente Haarlemmermeer heeft gekozen voor digitaal beheer via ABS. Verder hebben diverse andere gemeenten interesse getoond om gebruik te maken van het digitaal beheren van sport- en inrichtingsmaterialen.

Met de visuele inspecties en de O-meting, ondersteunen wij gemeenten met het plegen van het juist en tijdig onderhoud en/of het uit (laten) voeren van eventuele reparaties om onveilige situaties tijdig op te lossen. Met visuele inspecties worden de ingevoerde objecten up-to-date gehouden zodat deze in optimale conditie verkeren. Een goed beheer zorgt uiteindelijk ook voor een langere levensduur, lagere kosten door een langere afschrijvingstermijn en draagt bij aan een veilige sportomgeving.