W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Extra subsidie om verspreiding van infill tegen te gaan

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt in 2020 opnieuw 87 miljoen subsidie beschikbaar om investeringen in sportaccommodaties te stimuleren. Ten opzichte van 2019 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de BOSA regeling 2020. De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

Na het vonnis van de gerechtelijke uitspraak over verspreiding van infill materiaal aan het einde van 2019, is het voor beheerders van groot belang om maatregelen te treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. In de subsidieregeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ komt extra budget vrij om verspreiding van infill rondom kunstgrasvelden tegen te gaan.

Dat bevestigt Bruno Bruins (minister voor Medische Zorg en Sport) na Kamervragen van PvdD-lid Wassenberg. Volgens Bruins brengt sporten op rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s met zich mee en is een verbod op rubberinfill daarom niet nodig. Bij velden zonder kantplanken of betonranden kan infill echter slecht zijn voor het milieu als de microplastics in omliggende sloten of bermen terechtkomen. Daar zijn dan ook maatregelen voor nodig, vindt de minister. ‘In het komende jaar maak ik het dan ook mogelijk voor sportverenigingen om in de subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties extra subsidie te krijgen op maatregelen die verspreiding van rubberkorrels tegengaan, aldus Bruins’.

Veel sportverenigingen nemen nu al maatregelen om eventuele aansprakelijkheid te voorkomen. Die maatregelen worden voornamelijk genomen in de vorm van het plaatsen van kantplanken en uitloopmatten bij kunstgrasvelden voor infillbehoud en ter voorkoming van de verspreiding van microplastics.

Duurzaamheid

Wij hebben naast een uitgebreid aanbod in gerecyclede kunstgras kantplanken ook een speciale borstelmat. Deze mat van gerecycled kunststof of gerecycled kunstgras heeft een hoge borstelcapaciteit en is verhoogd uitgevoerd door een aluminium T-profiel aan de onderzijde. De mat dient verdiept te worden aangebracht en kan daardoor veel infill en vuil opvangen. De mat is makkelijk uitneembaar waardoor infill en vuil eenvoudig kan worden verwijderd. Voor meer gerecyclede producten, kun je ook de website van GreenMatter raadplegen.

Sportmaterialen

Men kan concluderen dat in 2019 voornamelijk de focus lag op investeringen in kleedkamers of velden. Het Ministerie van VWS wijst er echter op dat de subsidie ook betrekking heeft op investeringen in schoonmaak, onderhoud én aanschaf van kleding en materialen. Organisaties kunnen bij ‘materialen‘ denken aan klimrekken, doelen, ballen, matten, krachthonken etc. Kosten voor gas, water en licht vallen echter niet onder de BOSA regeling.

Bepaling BOSA subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Je mag meerdere aanvragen indienen. Voor de regeling is in 2020 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10% van de kosten inclusief btw. Welke maatregelen en activiteiten dit zijn, leest u in de bijlage. Meer informatie over de BOSA regeling is te vinden bij DUS-I, de uitvoerder van de BOSA regeling.

Producten in dit artikel

Misschien vind je dit ook interessant:

BOSA subsidiepot voor sportverenigingen die duurzaam willen investeren nog niet leeg

Eisen voor subsidie Met de BOSA subsidie wordt 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties gesubsidieerd. Hieronder vallen…