W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Het Nationaal Sportakkoord: verenigt sportend Nederland!

Volgens onderzoek is de motoriek van kinderen de laatste jaren sterk afgenomen. Nederlanders sporten steeds minder, de klassieke sportverenigingen staan onder druk en bijna de helft van alle volwassen binnen Nederland heeft matig of ernstig overgewicht. Bovenstaande punten zijn onder andere de aanleiding geweest voor het in het leven roepen van Het Nationaal Sportakkoord. Daarom hebben de minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven hebben zij een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het doel van dit akkoord is om de sport toekomstbestendig te maken. Het kabinet vraagt hierbij aandacht voor diversiteit in de structurering van sportbonden, de ontwikkeling van de individuele clubs en een vrije toegang tot sport voor kinderen. In het akkoord zijn zes ambities geformuleerd waarop ze de komende jaren voortgang willen boeken.

De ambities van het Nationaal Sportakkoord zijn:

  • Inclusief sporten & bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert

Wij ondersteunen dit initiatief en hebben daarom een selectie samengesteld van concepten en producten die naadloos aansluiten bij de plannen binnen het Het Nationaal Sportakkoord.

Outdoor fitness met online activatiemodule

In samenwerking met Train4Life hebben wij een online activatiemodule ontwikkeld ter motivatie en het juist gebruik van outdoor fitnesslocaties. Onze fitnesstoestellen kunnen worden voorzien van een QR code. Door het scannen van deze QR code kunnen instructievideo’s worden bekeken en als extra optie kan er ook gebruik worden gemaakt van trainingsprogramma’s voor beginners, geoefenden en gevorderden. Ideaal voor gemeenten die beweging in de openbare ruimte willen faciliteren en stimuleren! Zie Enkele voorbeelden: Sportpark Middenmeer (Amsterdam) en Zandvoort Boulevard!

Online Sports Academy

Online Sports Academy is een online managementsysteem dat ontwikkeld is om gemeenten, sportbonden, clubs en trainers te ondersteunen in het kwalitatief opleiden van sporters. Online Sports Academy is geschikt voor diverse soorten sporten, zoals voetbal, handbal, hockey en diverse andere teamsporten. Dit online platform zorgt voor een optimale ondersteuning voor verenigingen!

SmartGoals

SmartGoals is een interactieve trainingsmethode die werkt met lichtsignalen. De opgelichte SmartGoals vormen het doelwit. Ren, dribbel of schiet je door een opgelichte SmartGoal dan verspringt het licht naar een nieuw doelwit. Door middel van SmartGoals train je zaken als kijkgedrag, handelingssnelheid, wendbaarheid en overzicht. Deze trainingsmethode kan gebruikt worden voor balsporten als voetbal en hockey, maar kan ook een functie hebben bij atletiek of in het onderwijs. Plezier en uitdaging zijn gegarandeerd bij het gebruik van SmartGoals.

GreenMatter

GreenMatter of anders gezegd: groen doet ertoe! Kunstgras wordt veelal gezien als afval, maar wij zien het als een waardevolle grondstof om te verwerken in sport gerelateerde producten met als streven om 100% circulair te zijn. Het doel van GreenMatter is om de afvalberg van kunstgrasvelden aan te pakken door producten van gerecycled kunstgras te produceren. Met onze transparante en vooral praktische visie ondersteunen wij gemeenten in een circulaire aanpak. Op 23 januari jl. hebben wij met Lankhorst Recycling Products namens GreenMatter het deelakkoord Circulaire Sportomgeving ondertekend.

SPORTbox

De SPORTbox is een opslagruimte, voor fitness- en trainingsattributen, die op verschillende plekken kan worden geplaatst. Gebruikers van deze box kunnen zich registreren via een app en middels een app & move concept kunnen gebruikers de box openen, trainingen reserveren of oefeningen bekijken. De SPORTbox uitvoeringen zijn uitgerust met verschillende fitness- en trainingsmaterialen en de inhoud wordt met een intelligent camerasysteem beveiligd. Met de SPORTbox kunnen gemeenten het buitensporten laagdrempeliger en toegankelijker maken.

Overzicht aanvraag sportformateur of uitvoeringsbudget

Op de website van RIVM vind je het overzicht van gemeenten die een aanvraag hebben ingediend voor een sportformateur dan wel uitvoeringsbudget. In totaal hebben er in de eerste periode 155 gemeenten een aanvraag voor een sportformateur en 19 gemeenten een aanvraag voor een uitvoeringsbudget ingediend. Weten welke gemeenten dat zijn kijk dan op de website van het RIVM. 

Ondersteuning

Vereniging Sport en Gemeenten zal de ondersteuning van de lokale akkoorden en de sportformateur verzorgen. Deze ondersteuning bestaat in de beginfase onder andere uit regionale kick-off bijeenkomst voor gemeenten en startbijeenkomsten voor formateurs.

Verdere informatie over de gemeentelijn, sportlijn en sportonderzoek en monitoring in het kader van het sportakkoord voor formateurs en gemeenten tref je op de gezamenlijke website van het Sportakkoord aan.

Daarnaast heeft Vereniging Sport en Gemeenten een helpdesk, waar men terecht kan met vragen. Voor vragen over de regelingen kun je terecht bij Vereniging Sport en Gemeenten via 070-37 38 055 , of via e-mail [email protected].

Indien je vragen hebt over het sluiten van een lokaal preventieakkoord dan kun je terecht bij VNG. VNG heeft ondersteuning georganiseerd waar jij als gemeente gebruik van kan maken. Meer informatie hierover vind je op hun website. 

Producten in dit artikel