W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Voorbereidingen voor een nieuw sportseizoen; tips voor sportparkbeheerders en vrijwilligers

Improving is winning!

Wij groeien elke dag. Het (her)inrichten van speelpleinen, sportaccommodaties, openbare ruimten en stadions heeft ons een schat aan ervaring geboden, en daar verrijken we jou als partner graag non-stop mee. Deze blog ter voorbereiding op een nieuw sportseizoen, kan daar ook aan bijdragen.

Maar daar eindigt het niet: daar begint het juist. Sinds 2020 dragen we ook steeds nadrukkelijker zorg voor de mens achter de sport. Bij het inrichten van sportlocaties willen wij het verschil maken door het ontwikkelingen en realiseren van slimme uitdagende concepten.

Voorbereidingen voor een nieuw sportseizoen.

Het naderen van een nieuw sportseizoen brengt altijd een golf van energie en vernieuwing met zich mee. Sporters kijken uit naar het ontmoeten van nieuwe teamgenoten en de nieuwe ontwikkelingen binnen hun club. Voor sportparkbeheerders en vrijwilligers van verenigingen ligt er echter een cruciale taak in het verschiet; voorbereidingen treffen om de faciliteiten speelklaar en veilig te maken. In deze blog delen we praktische tips en richtlijnen voor het onderhoud en de inspectie van sportaccommodaties, zodat sporters en toeschouwers optimaal kunnen functioneren en genieten van de wedstrijden en trainingen in een veilige sportomgeving.

De zomerstop is het ideale moment om de accommodatie grondig onder de loep te nemen door materialen te inventariseren en voor onderhoud en beheer. Om veilig te kunnen sporten moeten alle sport- en inrichtingsmaterialen op en rond de sportvelden in topconditie zijn. Deze verantwoordelijkheid kan onder de vereniging vallen en/of deels onder de gemeente. Bij veel gemeenten vallen wedstrijdgerelateerde materialen en zaken zoals sportondergronden en verlichting onder hun verantwoordelijkheid. Het is van essentieel belang dat de accommodatie regelmatig wordt gecontroleerd op eventuele gebreken en onveilige situaties, zoals uitstekende delen, open profielen, gescheurde lasnaden of kapotte onderdelen zoals bijvoorbeeld de platen in dug-outs en andere niet goed functionerende zaken. Met een doordachte voorbereiding en een toegewijd team van beheerders en vrijwilligers, kan worden bewerkstelligd dat elk sportseizoen veilig en succesvol van start gaat.

Waarom is onderhoud en beheer zo belangrijk?

In de eerste plaats wil je voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Sommige zaken worden vanuit de gemeente onderhouden of beheerd door derden en dienen zelfs jaarlijks te worden geïnspecteerd. Meld gebreken aan je accommodatie tijdig bij de juiste contactpersoon, zodat niet-werkende verlichting of drainage of eventueel een onveilige situatie kan worden opgepakt. Je wilt bijvoorbeeld niet dat door een gat in het hekwerk een hockeybal op de parkeerplaats terecht kan komen of misschien nog erger op het terras.

Goed onderhoud en beheer zorgt naast een veilige sportomgeving ook voor het verlengen van de levensduur van sport- en inrichtingsmaterialen, waardoor ook kan worden bezuinigd op onnodige uitgaven. Bovendien zullen materialen die in goede staat verkeren, graag worden gebruikt en dit komt de sport ten goede.

Het is aan te raden om iemand binnen de vereniging als aanspreekpunt te hebben voor het beheer- en onderhoud van de accommodatie zodat leden kapotte materialen of onveilige situaties daar kunnen melden. Dit aanspreekpunt kan ook als tussenpersoon fungeren tussen gemeenten en eventueel derden partijen waar het onderhoud, beheer en/of inspectie aan is uitbesteed. Dit zorgt naast een goede coördinatie en afstemming ook voor het bijdragen aan een optimale en veilige sportomgeving.

Geïnteresseerd in sportgerelateerde aandachtspunten en tips? Lees dan hieronder zeker verder…

  • Wedstrijdmaterialen: Controleer of de wedstrijddoelen (ook jeugddoelen), hoekvlaggen in goede staat zijn en dat er geen gebreken zijn. Controleer of de doelnetten nog heel zijn zodat ze een heel seizoen meekunnen. Controleer de conditie van dug-outs, tribunes met stoelen of bankzittingen. Kijk vooral naar gebreken zoals uitstekende delen, open profielen, gescheurde lasnaden of kapotte onderdelen. Beschadigde banken, maar ook sponsorborden kunnen spelers en toeschouwers verwonden. Voorkom letselgevaar!
  • Trainingsmaterialen: Controleer de constructie en huidige status van verplaatsbare trainingsdoelen, ballenkarren en eventuele andere trainingsmaterialen, zoals rebounders, vrije trap poppen en klein materiaal zoals pylonnen, hesjes, ballen, enz. Functioneren deze nog, waarvoor ze bedoeld zijn? Is er voldoende inventaris voor het komende seizoen of moet e.e.a. nog worden aangevuld. Goede opbergsystemen kunnen overigens bijdragen tot een beter beheer van materialen, denk aan: gaaslockers, ballenwagens, etc.
  • Kleedkamerinrichting: zijn de zitbanken en garderobehaken nog heel en onbeschadigd? Beschik je over een tactiekdeur of andere middelen om de tactiek te bespreken? Dan is het wel prettig dat deze compleet zijn. Bekijk ook of kasten of lockers nog functioneren en onbeschadigd zijn.

Tip: Inspecteer ook de staat van sponsorborden langs de velden. Beschadigde of slecht gemonteerde borden kunnen zowel de reputatie van sponsoren schaden als gevaar opleveren voor spelers en bezoekers.

Tip: Het is voor verenigingen een goed moment om doelnetten te inventariseren en om kapotte doelnetten en (ontbrekende) nethaken te vervangen. Bij een ingefreesde netbevestiging heb je nooit te maken met vervanging van nethaken. Dit scheelt een hoop tijd en werk. Denk daarbij ook aan een set reserve netten, want je wilt niet dat materialen vlak voor een wedstrijd door de scheidsrechter worden afgekeurd vanwege een gat in het net en er op dat moment geen netten zijn.

Tip: Sommige materialen kunnen door vrijwilligers en leden van de vereniging zelf worden onderhouden en schoongemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van sponsorborden, tribunestoeltjes of het reinigen van een dug-out, maar ander onderhoud dient aan specialistische partijen worden toevertrouwd. Zeker als het gaat om veiligheid of om een verantwoorde wijze van schoonmaken ten aanzien van bijvoorbeeld vloeren, zonnepanelen en verlichting. Neem altijd eerst contact op met de verantwoordelijke partij, beheerder of leverancier.

Tip: Als materialen gerepareerd of vervangen moeten worden zorg dan dat je dit tijdig laat weten in verband met levertijd, zodat je op tijd gereed bent voor de start van het nieuwe seizoen.

Overige aandachtspunten

Naast de sport specifieke faciliteiten, zijn er ook algemene voorzieningen die regelmatig onderhoud en inspectie verlangen:

  • EHBO: Controleer of de EHBO-kits en AED volledig zijn uitgerust en op de juiste plaats aanwezig zijn. Hebben jullie koelelementen of icepacks voor blessures beschikbaar en bereikbaar?
  • Terrasmeubilair: Is er van alles nog voldoende en is alles nog heel en goed werkend? Mocht nieuw meubilair gewenst zijn, dan zijn wellicht de producten van GreenMatter een idee. GreenMatter biedt duurzame oplossingen met producten vervaardigd uit gerecycled kunstgras, wat bijdraagt aan milieuvriendelijkheid en langdurig gebruik.

Door deze stappen te volgen, kunnen sportparkbeheerders en vrijwilligers zorgen voor veilige, duurzame en goed onderhouden sportaccommodaties voor een vlekkeloos nieuw sportseizoen.

Producten in dit artikel

Misschien vind je dit ook interessant:

FC Lisse renoveert bestaande tribune

In totaal zijn er ruim 450 tribunestoelen (type WH-CR4) geleverd. Samen met de klant is er een stoelenplan ontwikkeld waardoor gele en blauwe…

Is jouw club al klaar voor het nieuwe voetbalseizoen?

Het einde van het seizoen nadert en waarschijnlijk zijn jullie volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Wij willen jullie hierbij…

Dug-outs die matchen met ASV!

Spelers en begeleiders van Voetbalvereniging ASV Brouwershaven kunnen aankomend seizoen trots plaatsnemen in hun nieuwe dug-outs van FibreTech PRO. Kenmerken van FibreTech PRO:…