W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Wat gaat de nieuwe AVG voor sportclubs betekenen

Op 25 mei 2018 gaan voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het beschermen van privacy. Op die datum wordt de AVG ingevoerd, de vervanger van de Wbp. De Stichting AVG voor Verenigingen ontwikkelt een oplossing die verenigingen helpt om snel en betaalbaar aan de AVG te voldoen.

Wat gaat de AVG voor sportclubs betekenen

Verenigingen beschikken meetal over gevoelige gegevens. Daarom is het goed te weten wat de invoering van de nieuwe privacywet voor hen gaat betekenen. Dat geldt overigens ook voor hun softwareleveranciers. Clubs moeten met hen sluitende afspraken maken zodat altijd aan deze verordening wordt voldaan.

Niets doen is geen optie

Om aan de richtlijnen te gaan voldoen moeten kosten worden gemaakt voor advies, herzien van contracten, etc.. Niet aan de richtlijnen voldoen is geen optie want die levert hoge boetes op. Omdat alle overheden, bedrijven en NGO’s over een dik jaar aan de AVG moeten voldoen, ontstaat er veel druk op de capaciteit.

Wat is er nieuw in deze wet?

De plicht om datalekken te melden blijft zoals deze nu is. Het verschil met de Wbp is dat clubs volgens de nieuwe richtlijnen voortdurend moeten kunnen aantonen dat zij zorgvuldig met hun data omgaan. Zij moeten met name voor de gegevens die privacygevoelig zijn, de volgende stappen uit te werken:

• inventariseer welke privacygevoelige informatie er binnen de sportclub aanwezig is;
• maak van elk gegeven een risico-inschatting en bepaal hoe hiermee moet worden omgaan;
• veranker zorgvuldig de omgang met deze risico’s in uw clubbeleid;
• sluit goede contracten met leveranciers van uw software zodat alle zaken rond de AVG zijn geregeld;
• is de borging van alle privacy zaken in het clubbeleid vastgelegd?;
• heeft de club een procedure voor de opsporing en melding van datalekken?

Bron: Sportzaken.pro