W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Er waait een groene wind door de sportsector

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de recycling van kunstgrasvelden. Om met elkaar de kunstgras afvalberg te reduceren, is het belangrijk dat veldeigenaren (veelal gemeenten) zich bij renovaties meer bewust worden van het toepassen van circulaire producten uit gerecycled kunstgras. Daarnaast staan veldeigenaren ook voor de uitdaging om maatregelen te nemen ter invulling van het zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden. Het Openbaar Ministerie houdt nauwlettend in de gaten of beheerders maatregelen treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken. Zo niet, volgen er sancties. Volgens ons is dit een goed moment om een WIN-WIN situatie te creëren.

 

Het voorbeeldproces

Zo werd het sportbedrijf van de gemeente Enschede in december 2019 veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden zijn terechtgekomen. Volgens de strafrechter was hierbij sprake van opzettelijke vervuiling, omdat niet voldoende is gedaan om de korrels uit de natuur te houden. De zaak werd landelijk beschouwd als een voorbeeldproces met grote consequenties. Op nagenoeg alle sportparken in Nederland belanden rubberkorrels buiten de velden en nu is bepaald dat het de verantwoordelijkheid van de beheerder is om de korrels allemaal op te ruimen. Gebeurt dat niet, dan is dat dus een strafrechtelijke overtreding. Na de uitspraak hebben veel gemeenten hun circulaire en maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en zijn veel kunstgrasvelden voorzien van kantopsluiting, borstelmatten en schoenreinigingsborstels.

Bewustwording

Veel gemeenten zijn zich steeds bewuster aan het worden van hun rol en gaan daarom ook actief aan de slag om een bijdrage te leveren aan het reduceren van de kunstgras afvalberg. Op het gebied van recycling worden er op dit moment al aardige stappen gemaakt maar als er na recycling van kunstgrasmatten geen grondstofstroom uit gerecycled kunstgras op gang wordt gebracht, dan hebben wij nog steeds afval. De overheid stimuleert deze ontwikkeling met tal van economische maatregelen aangezien het grondstoffenbeleid in Nederland in 2030 50% en in 2050 zelfs 100% circulair moet zijn. En daar kunnen wij binnen de sportsector een mooie bijdrage aan leveren. Het is immers mogelijk om iedere vezel terug te laten keren in een circulair product dat op of rond het sportveld kan worden toegepast.

Sinds de start van het initiatief GreenMatter zijn er al veel velden gerecycled en vervaardigd tot nieuwe producten, waaronder kantplanken, bloembakken en buitenmeubilair. Hoe gaaf is het om het oude kunstgrasveld terug te laten komen als teamtafel bij het clubhuis van de vereniging? Dit vraagt echter wel om een andere manier van denken bij veldeigenaren. Wij zien dat bij aanleg en renovaties van kunstgrasvelden steeds meer opdrachtgevers meer pro-actief nadenken over de gevolgen en de mogelijkheden op het gebied van circulariteit. Zeker bij gemeenten speelt ook mee dat ze een maatschappelijke voorbeeldrol te vervullen hebben. Daarom wordt er steeds meer stil gestaan bij de vraag wat er gedaan kan worden om afval te voorkomen én hoe een grondstofstroom op gang kan worden gebracht.

Pilot project

Een gemeente die hierin vooruitstrevend is, is de Gemeente Amsterdam. Zo wordt er bij deze gemeente na de vakantieperiode een pilotproject gestart waar men gebruik gaat maken van walbeschoeiing van gerecycled kunstgras. Hiermee wilt de gemeente hun verantwoordelijkheid nemen voor het afvalprobleem en een voorbeeld zijn in het creëren van nieuwe toepassingen op het gebied van kunstgrasrecycling. Veel gemeenten en veldeigenaren hebben nu te maken met de zorgplicht waarbij preventieve maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van infill / microplastics moeten worden genomen, maar de Gemeente Amsterdam toont dus ook aan na te denken over de kansen die dit soort inrichtingsmaterialen bieden om de kunstgrasafvalberg te verkleinen.

Een win-winsituatie: kies voor kantopsluiting van gerecycled kunstgras!

Het toepassen van kantopsluitingen en borstelmatten zijn voornamelijk preventieve maatregelen. Echter, deze kantopsluitingen en borstelmatten zijn een ideale mogelijkheid om als circulair product van gerecycled kunstgras toe te passen. Deze producten kun je ook van andere grondstoffen maken, zoals hout en aluminium. Maar aluminium is bijvoorbeeld een grondstof die al standaard wordt gerecycled. Met andere woorden; daar verkleinen we onze afvalberg niet mee. De gerecyclede grondstofstroom van deze grondstof is al goed op gang gebracht en leidt niet tot afval. Bij kunstgras ligt dit geheel anders en daarom is het een ideale kans om bij de toepassing van dit soort producten circulair te denken. Met de keuze voor de juiste grondstof kan een opdrachtgever tevens bijdragen aan het verkleinen van afval. Zo houden we het footprint collectief zo laag mogelijk. Een mooie gelegenheid om een win-win situatie te creëren: circulaire kantopsluiting en borstelmatten van gerecycled kunstgras die een bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van infill / microplastics maar ook nog eens de kunstgras afvalberg verkleinen!

Subsidies

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt in 2020 opnieuw 87 miljoen subsidie beschikbaar om investeringen in sportaccommodaties te stimuleren. Ten opzichte van 2019 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de BOSA regeling 2020. De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties  (BOSA) is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. In de subsidieregeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ komt extra budget vrij om verspreiding van infill rondom kunstgrasvelden tegen te gaan.

 

Producten in dit artikel