W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Preventieve en circulaire maatregelen

Op dit moment zijn er in Nederland al een kleine 3.000 kunstgrasvelden. Fieldmanagers kiezen steeds vaker voor gerecyclede materialen om een bijdrage te leveren aan het reduceren van de kunstgras afvalberg. Hierdoor neemt het aanbod aan circulaire oplossingen steeds meer toe. De overheid stimuleert deze ontwikkeling met tal van economische maatregelen, want het grondstoffenbeleid in Nederland moet in 2030 50% en in 2050 zelfs 100% circulair zijn.

Inmiddels zijn er verschillende initiatieven die bijdragen aan de verwerking van kunstgrasvelden. Volgens ons een ideale kans om het ene probleem (infillbehoud en tegengaan verspreiding microplastics) met het andere probleem op te lossen (groeiende kunstgras afvalberg). Een win-winsituatie. Op het gebied van recycling worden er op dit moment al aardige stappen gemaakt, maar als er na recycling van kunstgrasmatten geen grondstofstroom op gang wordt gebracht, dan hebben wij nog steeds afval. Bij het kiezen van preventieve maatregelen is dit een ideale kans om een bijdrage te leveren aan het reduceren van de kunstgras afvalberg door het toepassen van circulaire producten van gerecycled kunstgras!

Joint Venture GreenMatter
Dat wij circulariteit en het verkleinen van de kunstgrasafvalberg serieus nemen, blijkt ook uit de joint venture van GreenMatter die onlangs is ontstaan tussen W&H Sports en Lankhorst Engineered Products. Met deze joint venture spelen wij in op de stijgende vraag naar gerecyclede producten en worden de kennis, kunde en investeringen in vernieuwing gebundeld. Door deze samenwerking zijn er nu meer mogelijkheden om op te schalen en ons naast circulaire oplossingen voor de sport nu ook te gaan richten op gerecyclede kunstgras producten buiten de sport. Hierbij valt te denken aan onder andere oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw. Het is voor ons een mijlpaal om op deze manier het verschil te kunnen maken in de circulaire economie.

Met GreenMatter worden opdrachtgevers op een praktische en transparante manier ondersteund in een 100% circulaire oplossing voor verwerking van versleten kunstgrasmatten. De producten zijn vervaardigd uit gerecyclede kunstgrasvezels en UV-resistent uitgevoerd. De verwachte levensduur is minimaal 50 jaar en na einde levensduur kunnen de producten volledig worden gerecycled. Naast een REACH statement en grondstoffenverklaring is er ook een ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) onderzoek uitgevoerd. Dit om te garanderen dat de GreenMatter producten veilig zijn voor mens en natuur. Door de unieke productie- en zuiveringsmethode kan dit resultaat worden gegarandeerd voor alle producten. Om nog meer zekerheid te bieden voldoet de productie van GreenMatter producten aan ISO 9001: Quality -certificate, ISO 14001: Environment certificate en ISO45001: Safety certificate.

Preventieve en circulaire maatregelen

Recycling en circulariteit
Wij zijn met het initiatief GreenMatter al geruime tijd bezig met het probleem van de groeiende kunstgras afvalberg. Door het toepassen van producten van gerecycled kunstgras is hergebruik van kunstgrasvezels uit oude kunstgrasvelden op een verantwoorde en circulaire manier mogelijk!

Preventieve maatregelen infill/microplastics
Veldeigenaren dienen maatregelen te nemen ter invulling van het zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden. Het Openbaar Ministerie houdt nauwlettend in de gaten of beheerders maatregelen treffen die redelijkerwijs kunnen worden getroffen om verontreiniging te voorkomen en de gevolgen van eventuele verontreiniging te beperken.

Een ideale kans om het ene probleem met het andere probleem op te lossen…
Een ideale kans om circulaire producten toe te passen en daarmee een andere probleem (een groeiende kunstgras afvalberg) te verkleinen. GreenMatter biedt opdrachtgevers  om invulling te geven aan de preventieve maatregelen met circulaire producten, waaronder: kantopsluiting 20 cm hoog, kantopsluiting 15 cm hoog en borstelmatten.

Download hier onze digi folder.