W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Welke zorgplichten draagt de eigenaar van een kunstgrasveld?

In 1976 werd er voor het eerst een kunstgras (hockey)veld in Nederland aangelegd bij Kampong in Utrecht. Sindsdien zijn er in grote getale kunstgrasvelden bijgekomen. Niet alleen voor de hockeysport want inmiddels wordt kunstgras tevens toegepast bij voetbal, korfbal en tennis. Daarnaast wordt kunstgras op kleinere schaal toegepast bij handbal, rugby en honkbal. Op dit moment liggen er in Nederland al ongeveer 2200 kunstgras voetbalvelden en circa 1000 kunstgras hockeyvelden.

In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom de aanleg, het onderhoud en vooral de renovatie van kunstgrasvelden. Een aantal jaar geleden werd al een zorgplichtdocument opgesteld gericht op rubbergranulaat van banden. De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heeft besloten dit zorgplichtdocument te verbreden, omdat er werd geconstateerd dat een deel van de infill van kunstgrasvelden in bermen en sloten terechtkomt. De BSNC heeft met dit document één compleet document opgesteld gericht op al de onderdelen van kustgrasvelden. Waarin de focus voornamelijk ligt op het netjes omgaan met gebruikte materialen en het hergebruik hiervan in het kunstgrassysteem.

Sinds de aanleg van het eerste kunstgrasveld zijn er veel verschillende soorten materialen voor de opbouw gebruikt. Dit komt doordat verschillende sporten specifieke sporttechnische eisen vergen maar ook door de doorontwikkeling van funderingen en materiaaltechnische normen. Ondanks de veelzijdigheid van kunstgrasmaterialen dragen opdrachtgevers én opdrachtnemers een (wettelijke) zorgplicht om de bodem schoon te houden.

“Onder de zorgplicht wordt in dit kader verstaan dat iedereen die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door het verrichten van handelingen op of in de bodem, de bodem, grond- en/of oppervlaktewater kan worden verontreinigd of aangetast, verplicht is alle maatregelen te nemen die van hem kunnen worden gevergd. Zodat men die verontreiniging of aantasting kan voorkomen of de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken.”

In het zorgplichtdocument is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) opgenomen. Door middel van verschillende definities, normen, toepassingsvoorwaarden, maatregelen en bewijsmiddelen beschrijft het document exact welke verplichtingen er gelden bij de aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden. Ook worden er praktische aanbevelingen gegeven en maatregelen voor good house keeping geadviseerd om de verspreiding van instrooimaterialen en vezels buiten het veld zoveel mogelijk te voorkomen. Enkele preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van kantplanken en borstelmatten en schoenreinigingsborstels.

W&H Sports is net als BSNC al geruime tijd bezig met het kunstgrasprobleem. Door middel van GreenMatter wordt het hergebruik van kunstgras op een verantwoorde en circulaire manier mogelijk! De missie van GreenMatter luidt dan ook: “ervoor zorgen dat alle kunstgrasvezels uit oude kunstgrasvelden worden gerecycled en vervaardigd tot nieuwe producten op en rond sportvelden.”

GreenMatter biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers van kunstgrasprojecten de mogelijkheid om de circulaire stroom grondstoffen van oude kunstgrasvelden te bevorderen door het toepassen van GreenMatter producten, waaronder:  picknicksets, parkbanken, bloembakken, borstelmatten, opsluitbanden en kantplanken. GreenMatter producten hebben een technische levensduur van 50 jaar en zijn aan het einde hiervan nog steeds 100% recyclebaar. GreenMatter levert de producten altijd inclusief garantieverklaring van grondstoffen en REACH statement, zoals beschreven in het zorgplichtdocument. Daarnaast wordt er ook een ZZS onderzoek uitgevoerd. Om de opdrachtgever nog meer zekerheid te geven over de herkomst en verwerking van grondstoffen voldoen wij met de productie aan ISO 9001: Quality certificate, ISO 14001: Environment certificate en OHSAS 18001: Safety certificate.

Op dit moment draagt GreenMatter bij aan een circulaire manier van denken en werken en speelt met de gerecyclede kunstgras kantplanken ook nog in op infillbehoud en het tegengaan van de verspreiding microplastics. In november 2019 zijn er al 4781 producten vervaardigd uit gerecycled kunstgras. Wat betekent dat er op dit moment al tien kunstgrasvelden zijn gerecycled.

Wil je het zorgplichtdocument ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected].

 

Producten in dit artikel